Geometryczny ogród traw, Wysoka (22)

//Geometryczny ogród traw, Wysoka (22)