Geometryczny ogród traw, Wysoka (21)

//Geometryczny ogród traw, Wysoka (21)